top of page
Her planter vi.png
IMG_3526.JPG

Skovrejsning

#danmarksskove

Når du støtter Danmarks Skove, planter du skov i Danmark. Træerne er plantet på statslig eller kommunale arealer, som nye skove eller en udvidelse af eksisterende skovarealer. Efter skovrejsning pålægges arealet en fredskovpligt der sikrer skoven for fremtiden.

Se hvor vi planter skov herunder

Oksbøl.png

OKSBØL

Oksbøl skov er placeret mellem byerne Nordborg, Havnbjerg på Nordals.

I Foråret 2018 er der blevet tilplantet et areal på 10 hektar med ca. 40.000 træer. Skoven er en del af den samlede skovrejsning på 150 hektar.

TRUE

True skov er en forholdsvis ny skov der blev tilplantet i 1994. Med hjælp fra "Danmark Planter Træer" er skoven blevet tilplantet med yderligere105.600 træer i foråret 2020

True.png
Himmerig.png

HIMMERIG

Himmerig Skov dækker et areal på ca. 140 hektarer og hænger sammen med Bærmose skov på 80 hektarer. Hertil bliver der plantet omkring 80.000 træer som bliver fordelt på yderligere 20 hektarer, i alt skal der tilplantes 180 hektarer til de eksisterende skove.

SKÆVINGE

Skævinge Skove ligger mellem Hillerød og Skævinge og vil på sigt udgøre 532 hektarer. Der etables en udvidelse af skoven på 16 hektarer med hjemmehørende løvtræer, med Eg, Lind og Bøg.

Skævinge.png
Greve.png

GREVE

Greve skov er blevet tilplantet i foråret 2018 med 14,6 hektarer og er en del af et samlet areal på 205 hektarer hvoraf Naturstyrelsen har erhvervet størstedelen af arealet.

bottom of page